Học tốt Tiếng Anh 7 - Cô Hà Sylvia (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • A. Personal hygiene: Listening, reading and new words
  • Take note
  • Answer questions
  • B. A bad toothache: Listening and new words
  • Take note
  • Answer questions
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 10 - Health and Hygiene - Listening and Reading

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 244

Chưa có thông báo nào