Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Hô hấp là gì
  • Các hình thức hô hấp ở động vật
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I

Bài 8: Hô hấp ở động vật

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 26

Nội dung bài giảng:

+ Hô hấp là gì?
+ Các hình thức hô hấp ở động vật

Chưa có thông báo nào