Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Cơ chế điều hoà sinh tinh và sinh trứng
  • Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
  • Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 6: Cơ chế điều hòa, điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 29

Nội dung bài giảng

+ Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng
+ Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
+ Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Chưa có thông báo nào