Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa sự sinh trưởng; sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật
    • Yếu tố bên ngoài
    • Yếu tố bên trong
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 8: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 35

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa sự sinh trưởng; sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật

Chưa có thông báo nào