Ôn thi học kỳ Sinh học 11

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Quá trình ss hữu tính
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II

Bài 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 47

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa về sinh sản hữu tính
+ Sự sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

Chưa có thông báo nào