Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Phiên mã
    • Vị trí, thời điểm
    • Quá trình
  • Dịch mã
  • Bài toán về phiên mã, dịch mã
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 3: Qúa trình phiên mã, dịch mã và bài toán

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 120

Để biểu hiện ra các tính trạng của cơ thể, các gen phải trải qua quá trình phiên mã và dịch mã. Các em hãy cùng thầy Đinh Đức Hiền tìm hiểu về quá trình phiên mã, dịch mã và các bài toán liên quan nhé.

Chưa có thông báo nào