Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
 • Tính tần số alen trong QT
 • QT tự phối
 • Xác định QT cân bằng DT và tỷ lệ thể mang
 • DT menden trong QT
 • Xác định số kiểu GEN/ kiểu GP tối đa trong QT
 • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ I - LỚP 12

Bài 14. Các dạng bài tập vè di truyền quần thể Phần 1

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 54

Nội dung bài giảng: Các dạng bài tập trong di truyền quần thể

 • Dạng 1: Tính tần số alen trong QT
 • Dạng 2: QT tự phối
 • Dạng 3: Xác định QT cân bằng DT và tỷ lệ thể mang
 • Dạng 4: DT menđen trong QT
 • Dạng 5: Xác định số kiểu GEN/ kiểu GP tối đa trong QT

Chưa có thông báo nào