Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Quần thể là đơn vị tiến hoá
  • Nhân tố tiến hoá
    • Đột biến
    • Di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên; các yếu tố ngẫu nhiên
    • Chọn lọc tự nhiên
  • Tiến hoá lớn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 3. HT tiến hóa hiện đại

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 73

Nội dung bài giảng:

+ Giải thích tại sao quần thể là đơn vị tiến hóa
+ Các nhân tố tiến hóa
+ Tiến hóa lớn

Chưa có thông báo nào