Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Quần thể là đơn vị tiến hoá
  • Nhân tố tiến hoá
    • Đột biến
    • Di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên; các yếu tố ngẫu nhiên
    • Chọn lọc tự nhiên
  • Tiến hoá lớn
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 3. HT tiến hóa hiện đại

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 80

Nội dung bài giảng:

+ Giải thích tại sao quần thể là đơn vị tiến hóa
+ Các nhân tố tiến hóa
+ Tiến hóa lớn

Chưa có thông báo nào