Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Sinh quyển và các khu sinh học
  • Sinh thái học ứng dụng
  • Ô nhiễm môi trường, khắc phục, bảo tồn và phát triển bền vững
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 11: Sinh quyển, các khu sinh học và sinh thái học ứng dụng

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 28

Nội dung bài giảng:

  • Sinh quyển và các khu sinh học
  • Sinh thái học ứng dụng
  • Ô nhiễm môi trường, khắc phục, bảo tồn và phát triển bền vững

Chưa có thông báo nào