Ôn thi học kỳ Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Sinh quyển và các khu sinh học
  • Sinh thái học ứng dụng
  • Ô nhiễm môi trường, khắc phục, bảo tồn và phát triển bền vững
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN THI HỌC KÌ II - LỚP 12

Bài 11: Sinh quyển, các khu sinh học và sinh thái học ứng dụng

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 31

Nội dung bài giảng:

  • Sinh quyển và các khu sinh học
  • Sinh thái học ứng dụng
  • Ô nhiễm môi trường, khắc phục, bảo tồn và phát triển bền vững

Chưa có thông báo nào