Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Từ gen đến tính trạng
  • Phiên mã
  • Dịch mã
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 2: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 10. Gen và mã di truyền và các cơ chế di truyền cấp phân tử (phần 2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 47

Chưa có thông báo nào