Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở lí thuyết
  • Phép lai menden và sơ đồ lai
  • Kỹ thuật giải BT trắc nghiệm phép lai 1 cặp alen
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 3: Quy luật di truyền

Bài 15. Phép lai một cặp alen

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 41

Nội dung bài giảng:

Cơ sở lý thuyết của phép lai 1 cặp tính trạng và kĩ thuật giải bài tập trắc nghiệm phép lai 1 cặp tính trạng của Menđen

Chưa có thông báo nào