Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Cơ sở lí thuyết
  • Phép lai menden và sơ đồ lai
  • Kỹ thuật giải BT trắc nghiệm phép lai 1 cặp alen
    • VD 1, 2
    • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 3: Quy luật di truyền

Bài 15. Phép lai một cặp alen

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 65

Nội dung bài giảng:

Cơ sở lý thuyết của phép lai 1 cặp tính trạng và kĩ thuật giải bài tập trắc nghiệm phép lai 1 cặp tính trạng của Menđen

Chưa có thông báo nào