Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Công nghệ tế bào
  • Công nghệ tế bào động vật
  • Công nghệ gen
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4: Di truyền học ứng dụng, di truyền quần thể và di truyền người

Bài 22. Di truyền và vấn đề chọn, tạo, nhân giống (phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 24

Chưa có thông báo nào