Cán đích điểm 5 môn Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Công nghệ tế bào
  • Công nghệ tế bào động vật
  • Công nghệ gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 4: Di truyền học ứng dụng, di truyền quần thể và di truyền người

Bài 22. Di truyền và vấn đề chọn, tạo, nhân giống (phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 17

Chưa có thông báo nào