Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thí nghiệm của Niutơn về hiện tượng tán sắc ánh sáng
  • 2. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niutơn
  • 3. Tính chất và ứng dụng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chương 5. Sóng ánh sáng

Bài 1. Tán sắc ánh sáng

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 132

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về ánh sáng và tán sắc
- Các dạng bài tập trọng tâm

Chưa có thông báo nào