Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1,2,3
  • Ví dụ 4,5,6
  • Ví dụ 7,8,9,10
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 2. Con lắc lò xo

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 248

Nội dung bài học:

- Các đặc trưng của con lắc lò xo
- Năng lượng dao động của con lắc lò xo
- Các dạng bài tập trọng tâm

Chưa có thông báo nào