Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
    • Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Ví dụ 7, 8, 9, 10, 11
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 3. Con lắc đơn

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 181

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về con lắc đơn
- Các dạng bài tập cơ vản về con lắc đơn

Chưa có thông báo nào