Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
    • Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Ví dụ 7, 8, 9, 10, 11
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 3. Con lắc đơn

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 184

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về con lắc đơn
- Các dạng bài tập cơ vản về con lắc đơn

Chưa có thông báo nào