Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cơ sở PP
  • 2. Xác định A và phi
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 5. Tổng hợp dao động điều hòa

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 67

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về dao động điều hòa
- Phương pháp làm các bài tập trọng tâm về tổng hợp dao động.

Chưa có thông báo nào