Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cơ sở PP
  • 2. Xác định A và phi
  • VD 1, 2, 3
  • VD 4, 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 5. Tổng hợp dao động điều hòa

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 69

Nội dung bài học:

- Lí thuyết về dao động điều hòa
- Phương pháp làm các bài tập trọng tâm về tổng hợp dao động.

Chưa có thông báo nào