Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm dòng điện xoay chiều
  • Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều
  • Giá trị hiệu dụng
  • Ví dụ 1-2-3
  • Ví dụ 4-5
  • Ví dụ 6-7-8-9
  • Ví dụ 10-11
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 215

Nội dung bài học:

- Lí thuyết cơ bản về dòng điện xoay chiều
- Các dạng bài tập trọng tâm.

Chưa có thông báo nào