Ôn thi học kỳ Vật lí 12

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ P1
  • Ví dụ P2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 3. Mạch RLC mắc nối tiếp

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 128

Ví dụ trích từ đề ĐH-2007 đáp án đúng là A

Chưa có thông báo nào