8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
  • Bài tập 4 (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

[Đại số ] Chương 2. Hàm số bậc nhất

Bài 5. Ôn tập chương

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4


Nội dung bài học: Ôn tập chương II, hướng dẫn thực hành một số dạng bài tập về chuyên đề hàm số bậc nhất.

Lưu ý khi học bài giảng: Để bài học đạt hiệu quả cao, các em học sinh cần nắm chắc kiến thức đã đề cập ở bài học trước. Sau bài học, cần chăm chỉ tự luyện bài tập về nhà.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào