8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
  • Định lý về 2 tiếp tuyến cắt nhau
  • Đường tròn nội tiếp tam giác, bàng tiếp tam giác
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 2. Đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn (tiết 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2

Nội dung bài học: Đề cập đến Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

+ Định lý về 2 tiếp tuyến cắt nhau
+ Đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn bàng tiếp tam giác.
Lưu ý: Để tiếp thu bài học một cách hiệu quả, các em học sinh cần chú ý theo dõi bài giảng của giáo viên và ghi chép đầy đủ bài vào vở.

Chưa có thông báo nào