8 chuyên đề trọng tâm Toán 9

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3a
  • Bài 3b
Nhấn để bật tiếng
X

[Hình học] Chương 3. Góc trong Đường tròn. Tứ giác nội tiếp

Bài 1: Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây (Tiết 2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 0


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Góc ở tâm, số đo cung. Liên hệ giữa cung và dây
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào