Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 6. BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU

Bài 03. Bài toán tìm hai số khi biết hiệu nhưng ẩn tổng (phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 254

Chưa có thông báo nào