Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • So sánh với phần thừa
  • Phương pháp Đảo ngược
  • Phép chia hai phân số
  • Tổng hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 8. PHÂN SỐ

Bài 01. Các phương pháp so sánh phân số (P2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 333

Chưa có thông báo nào