Nâng cao Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 13. CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ

Bài 02. Bài toán trồng cây.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 346

Thầy giáo đính chính bài giảng

Bài 4. Thời gian cưa xong thanh sắt là 5 x 49 = 245 phút

Chưa có thông báo nào