Nâng cao Toán 5

Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 3. DÃY PHÂN SỐ THEO QUY LUẬT

Bài 01. Dãy phân số có quy luật.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 883

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Dãy phân số có qui luật
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào