Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
  • Bài 5
  • Bài 6,7
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 10. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài 09. Chuyển động của đoàn tàu so với 1 vật cố định.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 197

Chưa có thông báo nào