Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1,2
  • Bài 3,4
  • Bài 5,6
  • Bài 7, 8, 9
  • Bài 10, 11
  • Bài 12, 13
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 12. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

Bài 02. Bài toán tỉ lệ nghịch.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 288

Chưa có thông báo nào