5 chủ đề trọng tâm Toán 4

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 03. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (tiếp)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 48

Chưa có thông báo nào