5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Nhân với số có một chữ số
  • Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 05. Phép nhân. Tính chất giao hoán của phép nhân

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 41

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào