Bứt phá 9+ môn Vật lí 11

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chinh phục 9+

12. Sự tạo ảnh qua lưỡng chất phẳng

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 202

Chưa có thông báo nào