PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Một số khái niệm cơ bản
 • Phương pháp đếm nhanh số đồng phân
  • Các bước đếm nhanh số đồng phân
  • Các TH sử dụng đếm nhanh số đồng phân + VD 1
  • VD 2
  • Đối với hợp chất hữu cơ no, hở, 2 đơn chức
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài bổ sung 3. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 1)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 17.781


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về đếm nhanh số đồng phân.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về đếm nhanh số đồng phân.

Chưa có thông báo nào