PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Một số khái niệm cơ bản
 • Phương pháp đếm nhanh số đồng phân
  • Các bước đếm nhanh số đồng phân
  • Các TH sử dụng đếm nhanh số đồng phân + VD 1
  • VD 2
  • Đối với hợp chất hữu cơ no, hở, 2 đơn chức
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài bổ sung 3. Phương pháp đếm nhanh số đồng phân (Phần 1)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 14.730


 • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về đếm nhanh số đồng phân.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví dụ về đếm nhanh số đồng phân.

Chưa có thông báo nào