Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Chia thành các phần bằng nhau
  • Bài tập
    • Bài 1a + 1b
    • Bài 1c + 1d
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 9: MỞ RỘNG

Bài 4. Chia thành các phần bằng nhau. Ghép hình (Phần 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 131


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Chia thành các phần bằng nhau; ghép hình.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào