Topclass iLearn Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập phép cộng tròn 10. 10 trừ đi 1 số
  • Ôn tập phép cộng - trừ 2 số tròn chục
  • Ôn tập về phép cộng với số tròn chục
  • Ôn tập về vị trí của số có hai chữ số trong bảng 100 số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 7: PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG TRONG PHẠM VI 100

Bài 9. Tìm số còn thiếu trong phép tính cộng - trừ (Phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.022


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Tìm số còn thiếu trong phép tính.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào