Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Hướng dẫn đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 7: PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG TRONG PHẠM VI 100

Bài 2. Đếm cách đều 2, 3, 4, 5 và 10 đơn vị (Phần 3)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 388


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Đếm cách đều 2, 3, 4, 5 và 10 đơn vị.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào