Topclass iLearn Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
  • Hướng dẫn đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TRONG PHẠM VI 10

Bài 4. Sắp xếp các số trong phạm vi 10 (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.161


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Sắp xếp các số trong bộ 3 số hoặc bộ 4 số theo thứ tự nhất định.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào