Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Bài 3
  • Tìm số còn thiếu trong phép trừ
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Hướng dẫn đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 6: PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 20

Bài 4. Phép trừ trong phạm vi 20 (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 500


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép trừ trong phạm vi 20.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào