Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 7: PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG TRONG PHẠM VI 100

Bài 7. Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số (Phần 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 329


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào