Topclass iLearn Toán 1

  Mục lục bài giảng
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Hướng dẫn đánh giá
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 7: PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG TRONG PHẠM VI 100

Bài 6. Phép trừ hai số tròn chục. Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 343


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép trừ hai số tròn chục và số có hai chữ số trừ đi số có một chữ số .
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào