Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

17. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ

Sử dụng dấu của tam thức bậc hai

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 50

Chưa có thông báo nào