PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 30
  • Câu 31
  • Câu 32
Đề số 01. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 01 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 01. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 2)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.837

Chưa có thông báo nào