PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 36
  • Câu 37
  • Câu 38
  • Câu 39
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 02 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 02. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.996

Chưa có thông báo nào