PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 23
  • Câu 25
  • Câu 27
  • Câu 29
  • Câu 31
  • Câu 32
  • Câu 33
  • Câu 34
  • Câu 35
Đề số 06. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 06 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 06. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng (Phần 1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.388

Chưa có thông báo nào