PEN-I Hoá học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Câu 37
  • Câu 39
  • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 09 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 09. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Vận dụng cao (Phần 1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 725

Chưa có thông báo nào