PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 41
 • Câu 42
 • Câu 43
 • Câu 44
 • Câu 45
 • Câu 46
 • Câu 47
 • Câu 48
 • Câu 49
 • Câu 50
 • Câu 51
 • Câu 52
 • Câu 53
 • Câu 54
 • Câu 55
 • Câu 56
 • Câu 57
 • Câu 58
 • Câu 59
 • Câu 60
 • Câu 61
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 01 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 01. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 655

Chữa chi tiết các câu Nhận biết/thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao trong đề 01

Chưa có thông báo nào