PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 21
 • Câu 23
Đề số 05. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu sẽ được mở vào ngày 06/12/2023 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 05 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 05. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 193

Chú ý: Câu 23 - Giáo viên ghi nhầm công thức của m-crezol, các em sửa lại thành: CH3-C6H4-OH

Chưa có thông báo nào