PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 21
 • Câu 23
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỀ SỐ 05 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 05. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 171

Chú ý: Câu 23 - Giáo viên ghi nhầm công thức của m-crezol, các em sửa lại thành: CH3-C6H4-OH

Chưa có thông báo nào