PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 7
  • Câu 8
  • Câu 18
  • Câu 19
  • Câu 21
  • Câu 23
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 05 (ĐỀ TIÊU CHUẨN)

Đề số 05. Bài giảng chữa nhóm câu hỏi Nhận biết/Thông hiểu

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 241

Chú ý: Câu 23 - Giáo viên ghi nhầm công thức của m-crezol, các em sửa lại thành: CH3-C6H4-OH

Chưa có thông báo nào