PEN-I Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1-9
  • Câu 10 - 17
  • Câu 18, 19
  • Câu 20, 21
  • Câu 22 - 26
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 15 (ĐỀ NÂNG CAO)

Bài giảng chữa nhóm câu Nhận biết/Thông hiểu (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 100

Chưa có thông báo nào