Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT1 - Thầy Hồng Trí Quang

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 16. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ.

Bài 11. Sử dụng AM GM.

Độ dài: 72 phút - Số lượt học 62


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Sử dụng AM GM
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Bài 6 (06:35): \[\frac{{ab + bc + ca}}{{{a^2}b + {b^2}c + {c^2}a}} \]
Sửa đúng thành: \[\frac{{ab + bc + ca}}{{2({a^2}b + {b^2}c + {c^2}a)}}\]

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào