Luyện thi vào 10 Chuyên Toán CT2 - Thầy Hồng Trí Quang (2022 - 2023)

  Mục lục bài giảng
  • Mẫu 1 - Bài 1
  • Mẫu 2 - Bài 1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHỦ ĐỀ 8. TÌM NHÂN TỬ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ.

Bài 07. Liên hợp theo hai nghiệm vô tỷ.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 31


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Liên hợp theo hai nghiệm vô tỷ.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Ở phút 02:00 (clip 2- mẫu 2) sửa đúng thành:
$$ \left\{ \begin{align} & {{x}_{1}}a+b=\sqrt{{{x}_{1}}+4} \\ & {{x}_{2}}.a+b=-\sqrt{{{x}_{2}}+4} \\ \end{align} \right. $$ $$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & A.a+b=\sqrt{A+4} \\ & B.a+b=-\sqrt{B+4} \\ \end{align} \right. $$

với $$ A\to {{x}_{1}}\approx 7,8989794\,\,;\,\,B\,\to \,{{x}_{2}}\approx -1,898979486 $$ ($$x_2$$ là nghiệm của phương trình liên hợp $$x^2+x-22+14\sqrt{x+4}=0$$)

Giải hệ được \[a=\frac{1}{2}\,;\,\,b=-\frac{1}{2}\]

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào