PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 17. Sử dụng kỹ thuật và công thức tính diện tích hình phẳng của tích phân để giải quyết các bài toán liên quan đến hàm số và đồ thị hàm số (P1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 495

Lưu ý: Ở bài 1, bất phương trình thứ 2 trong hệ cuối là 8+2a+S>=0 và có 25 số nguyên thỏa mãn nhé; Ở bài 2, S2=TP cận từ b đến c nhé. thầy ghi nhầm, các em sửa lại trong vở nhé, tuy nhiên kết quả vẫn đúng nhé.

Chưa có thông báo nào