PEN-C Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 5. Giải các bài toán về góc và khoảng cách bằng phương pháp cài tọa độ (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 405

Chưa có thông báo nào